Ritterbusch.dk © 2011

Bo Ritterbusch


 

  • 42 år
  • Gift og 3 børn
  • Landmand v/Veddum
  • Folketingskandidat for Liberal Alliance

o

 

 

 

 

Stop Generationstyveriet !

 

Det var et langt ord, hvad mener jeg så med det ?

Gennem de sidste mange generationer har det været sådan at den efterfølgende generation altid har haft udsigt til bedre forhold end den forrige. Der har altid været udsigt til at børn fik en bedre uddannelse end deres forældre.

 

Børn og unge har i dag udsigt til ringere velfærd, og større byrder end deres forældre, byrder så store at der reelt kun er to valg. Enten giver de op på forhånd og vælger at forlade landet efter endt uddannelse eller også så tager de udfordringen op, prøver at løfte byrden, med det resultat at de knækker nakken.

 

De produktive arbejdspladser fosser ud af landet og efterlader de kommende generationer med færre og færre produktive hænder til at betale for ønsker om mere og mere offentlig forsørgelse.

 

Jeg har personligt foreslået familien at vi skulle rejse ud i verden og finde os et sted med mildere vinde for os selverhvervende. Min kloge kone siger blot at det er synd for børnene, og jeg må indledningsvis give hende ret. Det vil være en stor omvæltning for dem, MEN efter at have sovet på det, er jeg kommet til, at det er vel faktisk mere synd for dem at blive, når man tager de kommende byrder med i regnskabet.

 

Det er derfor, der er brug for Liberal Alliance. I Liberal Alliance er vi ikke bange for vælgerne- vi tør godt sige de upopulære ting. Det må altså være logik for enhver at pengene skal tjenes i det private, før de kan bruges i det offentlige.

 

Det indbyrdes forhold mellem hvor mange der yder og hvor mange der nyder ændres markant i disse år og frem. Vi går fra at være vandt til at to forsørger en til det modsatte. En ændring af dette forhold kræver reformer. I Liberal Alliance har vi modet til at lave disse reformer.

 

Generationstyveriet skal stoppes, det skylder vi vores efterkommere, vi kan ikke være andet bekendt.

 

Bo Ritterbusch

Folketingskandidat for Liberal Alliance

Nordjyllandsstorkreds

 

 

 

Jaget Vildt !

 

Spørger man en dansk landmand/fødevareproducent om deres allerstørste ønske, er svaret fra langt de fleste faktisk ganske fromt.

Kunne vi da bare få lov at være i fred et øjeblik !

Ingen krav om støtte, tilskud eller fattighjælp i nogen form - nej kunne man da bare få fred et øjeblik.

 

Den jagt der sker på et traditionsrigt og stolt erhverv, som har skabt store dele af fundamentet for det velfærdssamfund vi i dag forsøger at bibeholde, den minder mest af alt om den klassiske engelske rævejagt.

 Blot er jægeren til hest skiftet ud med en stadig voksende skare af intellektuelle meningsdannere, frelste grønne foreninger og nidkære kontrollanter i alle afskygninger.

 Hundene rundt om hele jagtselskabet er erstattet af en villig presse, der altid er klar til at gø højt og længe ad hvad som helst blot det smager lidt af en god historie der kan skabe omtale.

 Foran hele dette selskab forsøger den tidligere så stolte Fødevareproducent at holde trit med dem der nat og dag er klar til at bide ham i haserne, ikke noget at sige til at man ønsker,” bare fred et øjeblik”.

 

Kraftige regnskyl, voldsom tørke, vejret i det hele taget, er ikke problemet. Det er en del af livet som fødevareproducent, det har vi valgt at leve med og tager som det kommer. Derimod er  mulighederne for at generere et overskud gennem de sidste 25 år blevet stadig ringere og ringere, gælden er steget i takt med, at en forfejlet miljøpolitik har krævet voldsomme investeringer, for at opretholde produktionen. Økonomisk balancerer snart hele erhvervet på en knivsæg, og der er ikke plads til bare de mindste fejl, sygdom eller vejrmæssig modgang.

Vi kigger nervøst ud i gården når der kommer en bil, for hvornår kommer det næste uanmeldte kontrolbesøg, hvor der afhængig af kontrollantens humør ikke er langt til en tur på forsiden. Jeg forstår udmærket ønsket: Kan vi ikke få fred bare et lille øjeblik.

 

 Folk der arbejder laver fejl. Sådan er det. Det gør vi alle. Danske fødevareproducenter arbejder rigtig meget og der sker selvfølgelig også fejl. Selv om der er eksempler på regler der ikke bliver overholdt, er det urimeligt at lægge et helt erhverv til last.

Man forbyder jo heller ikke biler fordi der nogle enkelte der kører over for rødt. Synderne får en bøde og sådan skal det være.

 Det er jo sjovt nok heller ikke sådan at vi hænger Mærsk ud fordi der er en eller anden tilfældig skude der lækker olie på sin vej igennem Øresund.

 

Vi har nok verdens mest miljøbevidste landbrug og det mener jeg vi bør være stolte af. Det er indiskutabelt at vi ligger helt i top når vi ser på hvor lidt vi bruger af hjælpestoffer pr. produceret enhed. Det være sig korn, kød, mælk, pels osv.Vi har en meget høj grad af fødevaresikkerhed, som vi alle nyder godt af.

Dansk landbrug kan også i fremtiden skabe vækst og arbejdspladser.

Jeg vil arbejde for at dansk landbrug får mulighed for det, vi har simpelthen ikke råd til andet.

 

 Så vidt vides blev den engelske form for rævejagt forbudt fordi man ikke fandt formen rimelig længere. Jeg finder det heller ikke rimeligt at en af dansk erhvervs grundpiller skal leve et liv som jaget vildt,  Så for vores alle sammen skyld lad os give dem fred bare et lille øjeblik.

 

Bo Ritterbusch

Folketingskandidat for Liberal Alliance

Nordjyllandsstorkreds

 

 

 

 

Hvor blev Retssikkerheden af ?

 

Fødevareministerens planer for indførelse af 10m. randzoner langs 25.000 km vandløb er endnu et angreb på den private ejendomsret. En ejendomsret som burde være sikret via grundloven, det ser den ikke ud til at være længere.

 

I det som vi selv forbinder med et retssamfund, er det dybt foruroligende at en minister for at opfylde blot et enkelt af  sine valgløfter går på hugst på tredje mands ejendom. Der ønskes randzoner langs 25.000 km vandløb hvor den ”frie og naturlige” natur kan udfolde sig, og arealerne skal ”natur”-ligvis være offentligt tilgængelige, mod en symbolsk årlig kompensation. Vel at mærke en kompensation som skal på finansloven løbende, og som når riget fattes penge, nemt vil kunne sænkes eller helt fjernes.

 

Der lægges op til, at der ikke må dyrkes energiafgrøder i randzonerne, eksempelvis pil. Enhver der færdes blot en lille smule derude hvor tingene rent faktisk gror ved, at lader vi et stykke jord ligge udyrket, så tager NATUREN over. Det kan fx opleves hvis man besøger St. Blåkilde i det himmerlandske. Når man for år tilbage gik turen fra parkeringspladsen ved vejen og ad stien til kilden kunne man nyde udsigten over dalen og de græssende kvier. Hvor der for år tilbage blev afgræsset eller taget høslet på arealerne, ser det helt anderledes ud i dag - ja, korrekt – pilekrat, stort set over det hele. Hvem får ansvaret for, at det ikke vil ske med randzonerne ? kan det mon klares pr. dekret ? Næppe ! Hvem får sorteper, når der ikke vil gro det, som Ministeren ønsker ?

 

Det er ikke rimeligt mod et i forvejen stramt reguleret landbrugserhverv. Et erhverv der som en anden Duracell kanin hvert år bare bliver ved, og ved, og ved, med at bidrage med større og større eksportindtægter og massevis af arbejdspladser.

At landmænd og andre lodsejere fratages jord til trampestier og en forkvaklet ide om mere natur, er ikke forligneligt med  ejendomsrettens ukrænkelighed.

 

Ønsker ministeren mere kvalitetsnatur ved at tage privatejet jord ud af produktion, må det naturligvis være via enten frivilligt opkøb eller ekspropriationslovgivningen, så lodsejer sikres fuld erstatning.

Skulle tilfældet være, at ministeren har fundet en pose penge, som hun vil bruge på mere natur, så vil jeg foreslå, at der opkøbes større samlede arealer, i den takt midlerne måtte være dertil. Dette vil give væsentlig mere natur for pengene frem for,  som nu foreslået, at ”smøre dem tyndt ud” langs en masse tilfældige vandløb, baseret på et meget tyndt fagligt grundlag.

 

Vær ærlig og sig til de berørte lodsejere: Vi vil gerne have noget mere natur, derfor vil vi gerne købe dette stykke jord af dig, til markedspris. Det vil give tiltro til systemet.

Afslutningsvis vil jeg gøre det helt klart ! Enhver der ønsker at gå en tur på min matrikel skal være hjertelig velkommen, blot det er undertegnede, der bliver spurgt om lov og ikke en minister på Slotsholmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop Generationstyveriet !

 

Jaget Vildt !

 

Hvor blev Retssikkerheden af ?